Jiří Kobr – výstava na zámku Kratochvíle

Výstava na zámku Kratochvíle

Zahájení výstavy Jiřího Kobra na zámku Kratochvíle dne
12.6.2020 v 17 hodin.

Výstava potrvá do 30.9.2020.
Možnost přespání ve vlastním stanu.

„NEDĚLE“ - Výstava na zámku Kratochvíle

Celosezónní výstava sochařského díla Jiřího Kobra v zahradním pavilónu Markéta, v zámecké zahradě a v interiérech renesanční vily.

Autor uvádí svou výstavu na Kratochvíli těmito slovy:

„Název výstavy snad nejlépe odpovídá zamýšlenému vyznění mých věcí. A to ve všech smyslech toho slova. Něco nevšedního, svátečního, ale třeba i možnost mít na sebe čas dělat věci člověku milé. A samozřejmě je to i odkaz na křesťanskou neděli.
Vždyť tematicky mé sochy většinou odkazují ke křesťanské ikonografii. Přesněji – jde o obecně lidské situace vnímané skrze ikonografická schémata. Jsou to běžné události v životě člověka, a já se snažím o jejich co možná nejpřesnější vyjádření. A velmi silné předobrazy, archetypy nacházím v tradičním křesťanském umění. Matka v naději, matka s dítětem, pieta…narození, smrt, vzkříšení – celkově úsilí o posvěcení života.
Snažím se hledat formu, která mi umožňuje stručnost a přesnost vyjádření, a která zároveň odkazuje k čemusi původnímu. Často jde o figury sbité z prken, někdy řezbářsky zpracované, pokusy o možná zpracování božích muk, práce z kamene i betonu, grafiky na plátně. Důraz kladu i na barevné provedení a povrchovou úpravu.
Sochy vnímám jako samozřejmou součást prostředí. Jako věci, které dotvářejí kulturní krajinu, jsou součástí interiéru, reagují na daný prostor a pomáhají posouvat jeho vnímání. Proto možnost vystavit své práce jak ve vile Markéta, v zahradě, ale i v rámci prohlídkové trasy v zámku, je pro mě výzvou a svého druhu dobrodružstvím.“

Jiří Kobr (nar. 1974 ve Dvoře Králové n. Labem) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu v Praze (řezbářství, 1988–1997), v letech 1997–2003 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (Petr Siegl, Jindřich Zeithamml; za diplomovou práci „Kříž“ obdržel cenu rektora). Roku 2001 proběhla jeho samostatná výstava v Městské galerii v Trutnově, v roce 2009 vytvořil rekonstrukci norimberského lustru pro zámek Kratochvíle, roku 2016 navrhl pro kapli ve Strakově u Litomyšle vitrážovou výzdobu oken tematizující světlo, roku 2017 proběhla jeho samostatná výstava v Galerii Ústavu makromolekulární chemie v Praze a dále dlouhodobá instalace souboru dřevěných soch v zahradě břevnovského kláštera v Praze, která byla zopakována i v roce 2018. V roce 2019 vystavoval v zahradách broumovského kláštera a v galerii Dům, v městské galerii v Trutnově proběhla společná výstava s Jakubem Špaňhelem.

Správa zámku zajišťuje provoz výstavy průvodcovskou službou. V případě, že bude výstava při Vaší návštěvě uzavřena, informujte se u pokladny objektu. Důvodem může být maximální vytíženost všech průvodců.
Výstava je podpořena Jihočeským krajem